Polityka prywatności

Informacje / Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.rollomania.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego „ROLLOMANIA.PL” jest Firma Tapparella MarcinKarpiński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Białobrzeska 15 lok. 168, posługująca się nr NIP 948-208-90-60, zwana dalej „Właścicielem” lub „Administratorem”.

2. Właściciel zapewnia, że:

a) przestrzega obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

b) podejmuje działania mające na celu ochronę danych osób odwiedzających Sklep od strony technicznej, w szczególności dane przechowywane są na prawidłowo zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, a Właściciel dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywany w tym procesie sprzęt spełniał wszelkie aktualne wymogi stawiane urządzeniom służącym do przechowywania danych;

c) nie udostępnia, nie sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób nie przekazuje danych osób odwiedzających Sklep podmiotom nieuprawnionym, natomiast w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń ze strony podmiotów trzecich dokłada wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie i zapobieganie przekazania danych podmiotom nieuprawnionym.

3. Korzystanie z usług Sklepu oraz przekazywanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

4. Celem gromadzenia danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu, składanie Zamówień i możliwość otrzymywania Newslettera.

5. Wszelkie zwroty występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnego pod adresem: http://rollomania.pl/web/article/51.html.

6. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją serwerami używanymi przez Administratora.

II. Zasady ochrony danych osobowych

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Administratorem danych osobowych Klienta (przekazanych w trakcie rejestracji w Sklepie, zamówienia Newslettera, w ramach Konta, lub formularzu poszczególnego Zamówienia) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego www.rollomania.pl, czyli Firma Tapparella MarcinKarpiński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Białobrzeska 15 lok. 168, posługująca się nr NIP 948-208-90-60, właściciel sklepu internetowego „ROLLOMANIA.PL”,

3. Każdemu Klientowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Przekazanie danych osobowych przez osobę odwiedzającą Sklep Internetowy następuje w przypadku rejestracji odwiedzającego stronę internetową, zamówienia Newslettera, zmiany dotychczasowych danych użytkownika Konta, złożenia Zamówienia.

5. Dane osobowe podane podczas rejestracji mogą być zmienione poprzez edycję danych w ramach Konta. Każdy Klient może również dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych, wysyłając Administratorowi odpowiednie żądanie na adres e-mail bok@rollomania.pl.

III. Zasady wysyłania informacji do Klientów

1. Administrator jest uprawniony do wysyłania Klientom wiadomości służących obsłudze Sklepu. Do zakresu wysyłanych wiadomości zalicza się w szczególności informacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Komunikaty systemu (informacje techniczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu).

2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, Administrator jest uprawniony do wysyłania temu Klientowi informacji handlowych. Informacje handlowe obejmować mogą informacje związane z prowadzoną przez Administratora lub podmiotami współpracującymi z Administratorem działalnością komercyjną. Przesyłane Klientom informacji handlowej wymaga wyrażenia zgody, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania w celach marketingowych produktów oraz usług własnych Administratora danych Klientów, w tym w szczególności podanego adresu e-mail Klienta. Klient jest uprawniony do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu (sprzeciw).

4. Pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem. Klient jest uprawniony do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu poprzez wysłanie swojego żądania na adres e-mail bok@rollomania.pl.

IV. Polityka cookies

1. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Klientów i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

2. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie są szkodliwe dla komputerów Klientów, w związku z czym zaleca się niewyłączanie funkcji obsługi plików cookies.

4. W Serwisie używane są następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej,

b) stałe, które pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia w przeglądarce internetowej.

5. Klient jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia plików cookies przechowywanych w pamięci komputera. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Możliwe jest również skorzystanie z poniższego schematu:

a) Przeglądarka Mozilla Firefox: Firefox -> Opcje -> Opcje ->Prywatność,

b) Przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność,

c) Przeglądarka Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Ustawienia treści.

6. Administrator korzysta ponadto ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny jego możliwości technicznych i istniejących możliwości uproszczenia funkcjonowania Serwisu.

V. Dane kontaktowe

1. Każdy Klient może bezpośrednio skontaktować się z Administratorem, przy wykorzystaniu adresu e-mail: bok@rollomania.pl, lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję z Klientami w celu poprawienia jakości funkcjonowania Sklepu, zapewnienia funkcjonowania procedur reklamacyjnych oraz w celach statystycznych, a także w celu jak najlepszej i jak najszybszej reakcji na zapytania Klientów.

3. Jednocześnie Administrator zapewnia, że adresy oraz dane gromadzone w ramach komunikacji z Klientami opisanej w ust. 1 powyżej nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym, niż realizacja i obsługa danego zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko zgodnie z wolą Klienta.

VI. Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności z ważnych powodów, do których należą:

a) zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Właściciela lub Klienta,

b) rozwój funkcjonalności lub usług Sklepu podyktowany postępem technologii internetowej

c) zmiana danych Właściciela Sklepu.

2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Sklepu najpóźniej wraz z datą wejścia w życie nowego brzmienia Polityki Prywatności, a wszelkie istotne dla Klienta zmiany Polityki Prywatności zostaną wyróżnione tak, aby Klient był o nich poinformowany.

3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez odwiedzającego Sklep zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są zgody udzielone przez Klientów. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

4. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2018.

        

NIE MOŻESZ SIĘ ZDECYDOWAĆ?

Zamów bezpłatne próbki lub skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy.
Kontakt